logo Tuin & Bestrating
Assortiment image
Haal de onderste steen boven!
Zoek een steenplaza ® bij u in de buurt.
Home Steenplaza Collectie Steenplaza winkels Tuin en Bestrating De vakspecialist Inspiratievideos

 Waarom Steenplaza®

foto waarom Steenplaza
Alles onder één dak
Ontdek waarom je bestratingsartikelen bij Steenplaza® zou moeten kopen.

redenen 

Disclaimer

Voorwaarden gebruik website Steenplaza.nl

  • Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over de diensten en producten die bij Steenplaza®-vestigingen worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Hoewel HTG Groep B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan HTG Groep B.V. niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. HTG Groep B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van HTG Groep B.V. sprake is van opzet of grove nalatigheid.
  • HTG Groep B.V. streeft naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Om HTG Groep B.V. in staat te stellen de Steenplaza website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen wordt door de Steenplaza® website gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies", kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Niet alle mogelijkheden van deze website kunnen dan gebruikt worden. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
  • HTG Groep B.V. kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt HTG Groep B.V. geen aansprakelijkheid.
  • Deze site is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 5.5 en hoger. Mozilla FIrefox 6.2 en hoger wordt ondersteund.
  • HTG Groep B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van HTG Groep B.V.
  • Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van HTG Groep B.V. en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming "Steenplaza®" alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo's op deze site). Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Steenplaza® Nederland B.V., (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.
  • HTG Groep B.V. draagt er zorg voor dat uw gegevens alleen bij HTG Groep B.V., Steenplaza® en de technische partners bekend zijn en niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.


Contact
U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe een kaartje aan HTG Groep B.V., t.a.v. afdeling Internet, Waalbandijk 173 6651 DK Druten, of stuur een e-mail naar info@steenplaza.nl.

© HTG Groep B.V. 2018, alle rechten voorbehouden